Mannen staan bij een lading onder het Luchtspoor langs de Kolk, 1920

Mannen staan bij een lading onder het Luchtspoor langs de Kolk, 1920-1935. Rechts aan de overkant van de Kolk de Open Rijstuin.

Het Luchtspoor was een Nederlands 2,2 kilometer lang spoorviaduct in de Spoorlijn Breda – Rotterdam dat dwars door het centrum van Rotterdam en met bruggen over de Nieuwe Maas en de Koningshaven heen ging. Het begon ter hoogte van de overgang van het spoor over de Schie en Schiekade en eindigde bij de aanvang van de vaste oeververbinding over de Nieuwe Maas; de officiële benaming was Binnenrotteviaduct. Dit spoorviaduct werd op 28 april 1877 geopend als onderdeel van de door de Staat aangelegde verbinding van Amsterdam naar België.

Het water van de Kolk heette oorspronkelijk Haven, doch kwam al in de 17de eeuw voor onder de naam Kolk. De naam Kolk spreekt voor zichzelf; het was een gegraven waterloop, die de Oude Haven met de Steigersgracht verbond. Ten zuiden van de Kolk lag een straat, die sinds 1884 Kolkkade heette. Voorheen was dit een gedeelte van de Kleine Draaisteeg. Na het bombardement werd de Kolk gedempt. Op deze plaats ligt nu het plein, waarop tweemaal per week markt wordt gehouden.

De straatnaam Rijstuin herinnert aan de mandenmakers, die hier hun bedrijf uitoefenden en hun rijshout opsloegen binnen een afgesloten ruimte ‘tuin’ genaamd. Tuin had vroeger de betekenis van heg of heining of van een ruimte die door een heg of heining was omgeven. In 1357 is reeds sprake van een huis, liggende in de latere Rijstuin. Op het einde van de 15de eeuw komt de straat voor onder deze naam. Het deel van de straat dat aan het water van de Kolk grensde werd later Open Rijstuin genoemd. Het deel dat aan beide zijden bebouwd was kreeg de naam Toerijstuin. Ook de namen Gesloten Rijstuin en Rijstuinstraat of -steeg kwamen voor laatstgenoemde straat voor. Beide straten zijn bij het bombardement in mei 1940 verdwenen. De huidige Rijstuin ligt iets oostelijker dan de vroegere straat van die naam.

De foto is van Spaarnestad en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia en uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

No votes yet.
Please wait...