De geheime diensten AIVD en MIVD moeten vijf grote datasets vernietigen die volgens hen belangrijk zijn voor de nationale veiligheid. Deze zijn te lang bewaard gebleven, oordeelde de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTVID) woensdag.

Het besluit is genomen op basis van een klacht die burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom vorige zomer hierover indiende, schrijft NRC.

De geheime diensten zeggen dat de datasets met gegevens van mogelijk miljoenen burgers van groot belang zijn voor hun onderzoek.

In 2020 adviseerde de toezichthouder na een aantal hacks al om de datasets te vernietigen. De diensten waren hierop tegen, vanwege het belang van het onderzoek naar de bescherming van de nationale veiligheid.

Diensten volgden nieuwe regels niet op

Een nieuwe regeling stelde dat de data zo lang als nodig bewaard mochten worden. Daarvoor gold wel de voorwaarde dat de data ieder jaar opnieuw worden beoordeeld op relevantie.

Uit onderzoek blijkt dat de diensten deze nieuwe regels niet opvolgen. Voor deze vijf datasets geldt dat de relevantie te laat werd beoordeeld. Ook werd de toegang ertoe voor sommigen niet beperkt, terwijl dat wel had gemoeten.

De AIVD en MIVD krijgen twee weken de tijd om de datasets te vernietigen. Over de aard en omvang van de datasets is niets bekend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken komt woensdag met een reactie op de uitspraak van de commissie.