Het Witte Huis met een later gesloopt huizenblok aan de Geldersekade, 1966

De Geldersekade herinnert waarschijnlijk aan Gerrit Jansz. Geldersche Blom of ‘in de Gelderse Blom’, eigenaar van de scheeptimmerwerf ‘de Geldersche Joffer’. De Geldersekade heeft in het verleden verschillende namen gehad. Oorspronkelijk heette ze Westersche Hoofd of Blaak Z.Z. Ook kwam ze voor als Oudehaven W.Z. en Scheepmakerskade. In het midden van de 16de eeuw trof men daar namelijk scheepstimmerwerven aan.

Aan het eind van de 19e eeuw ontwierp de architect Willem Molenbroek, in opdracht van de gebroeders Gerrit en Herman van der Schuyt, een gebouw van elf verdiepingen hoog. Sceptici beweerden dat de slappe bodem van Rotterdam niet in staat zou zijn het gebouw voldoende te ondersteunen.

De aannemer J.H. Stelwagen heeft het Witte Huis tussen 1897 en 1898 voor 127.900 gulden gebouwd, duurder dan de oorspronkelijke plannen. Tijdens de bouw is op 1 augustus 1897, door werking van de grond bij het heien van de benodigde palen, een naastgelegen pand op de hoek van de Wijnhaven en de Geldersekade ingestort. Dit is verder afgebroken en de vrijgekomen grond is gebruikt voor het Witte Huis. De afmetingen zijn 20 bij 20 meter (in plaats van de geplande 15 x 20 meter).

Er zijn duizend heipalen voor de fundering in de grond geslagen, waardoor de grond een meter hoger werd dan de omgeving. De bouwers hebben een schadevergoeding moeten betalen voor de kademuren van de naastgelegen havens en de Jan Kuitenbrug, die tijdelijk afgesloten moest worden voor het verkeer.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia en eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

No votes yet.
Please wait...