Het Deliplein met verlichte cafés, 1965

Deli is een gebied aan de oostkust van het Indonesische eiland Sumatra, bekend om de tabakscultuur. Op verzoek van deelgemeente Feijenoord is deze naam, die al heel lang in de volksmond bestaat, officieel toegekend aan het plein aan de Delistraat op Katendrecht.

De naam Katendrecht komt voor het eerst voor als ambacht dat behoorde aan de heer van Putten in het jaar 1199. In 1375 gaf de hertog Albrecht van Beieren opdracht het land opnieuw te bedijken nadat het ambacht in de twee voorafgaande jaren als het gevolg van dijkdoorbraken overstroomde.

Vanaf 1811 vormde Katendrecht samen met Charlois één gemeente, van 1816 tot 1874 was het een zelfstandige gemeente waarna het in 1874 weer met Charlois werd samengevoegd. In deze jaren was Katendrecht een relatief welvarend dorp, omringd door vruchtbare polders. Een deel van de Rotterdamse elite bracht er de zomermaanden door. Er was een belangrijke veerverbinding naar de Veerhaven aan de noordzijde van de Nieuwe Maas. In 1895 werd de gemeente Charlois en daarmee ook Katendrecht geannexeerd door de gemeente Rotterdam. De belangrijkste reden hiervoor is dat men de Rotterdamse haven wilde uitbreiden en daarvoor ruimte nodig had.

Voor de aanleg van de havens is het overgrote deel van Katendrecht afgebroken: ongeveer 700 huizen, boerderijen, enkele buitenplaatsen en de kerk werden gesloopt; ongeveer 3500 mensen moesten Katendrecht verlaten. Na voltooiing van de havens in 1911 was er van het landelijke dorp aan de rivier vrijwel niets meer over; Katendrecht was een schiereiland geworden tussen de Rijnhaven en Maashaven. De wijk werd steeds meer een louche buurt waar werd gegokt, gestolen spullen geheeld en prostitutie bedreven.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

No votes yet.
Please wait...