Category Archives: Schiebroek

Kerstverlichting in de Peppelweg, 1957

De Peppelweg heet naar een boom, meestal populier genaamd en behorend tot de wilgenfamilie.

Schiebroek was oorspronkelijk een ambachtsheerlijkheid die reeds in het begin van de 14de eeuw bestond. Ze kwam in die tijd voor onder de naam Broek (moerasland). Later sprak men over Schiebroek vanwege haar ligging in Schieland. De heerlijkheid bestond uit een tussen 1772 en 1779 drooggemaakte polder en een woonbuurtje bij de Kleiweg. In 1941 werd Schiebroek door Rotterdam geannexeerd. Met uitzondering van de Schiebroekselaan en -straat liggen de bovengenoemde straten enz. in en bij de voormalige buurt. Het Schiebroeksepark is het recreatiegebied, dat ten noordoosten van de ‘tuinstad’ ligt. De Schiebroekse Ringvaart is het water dat ten tijde van de inpoldering van het moerasgebied in de 18de eeuw is gegraven. Van deze vaart bestaat alleen het gedeelte langs Ringdijk en Erasmussingel nog. Voor 1983 heette deze alleen Ringvaart.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Buurthuis Brandaris aan de Adrianalaan ,1958

Buurthuis Brandaris aan de Adrianalaan op de hoek met de Meidoornsingel in Schiebroek, 10 januari 1958.

De Adrianalaan is vernoemd naar Adriana Erkina van Beek (1868-1941). In 1851 werd een zekere Johannes Ruis (1864-1925) eigenaar van een aantal percelen weiland ten westen van de Ringdijk onder Schiebroek. Hij stichtte hierop een boerenbedrijf, dat in 1888 werd overgenomen door zijn enige zoon Johannes (1864-1925). Op zijn land liet deze een pad aanleggen, waarlangs enige arbeiderswoningen werden gebouwd en tuindersbedrijfjes werden gesticht. Het pad gaf hij de naam Adrianalaan naar zijn echtgenote Adriana Erkina van Beek (1868-1941). In 1913 zag Ruis zich genoodzaakt zijn bedrijf van de hand te doen. De ‘laan’ werd ondergebracht in een vereniging van gezamenlijke eigenaren, die ervoor zorgde dat het slecht begaanbare pad werd bestraat en verbreed. In 1924 werd de Adrianalaan door de gemeente Schiebroek overgenomen.

De naam van de Meidoornsingel is ontleend aan een boom of heester uit de familie der appelachtigen. De Meidoornstraat herinnert aan de meidoornheggen, die veelvuldig bij de warmoezerijen in het Zwaanshals voorkwamen.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Peppelweg 1972

Winkelstraat de Peppelweg in Schiebroek, 1972 (geschat).

De Peppelweg heet naar een boom, meestal populier genaamd en behorend tot de wilgenfamilie.

Schiebroek was oorspronkelijk een ambachtsheerlijkheid die reeds in het begin van de 14de eeuw bestond. Ze kwam in die tijd voor onder de naam Broek (moerasland). Later sprak men over Schiebroek vanwege haar ligging in Schieland. De heerlijkheid bestond uit een tussen 1772 en 1779 drooggemaakte polder en een woonbuurtje bij de Kleiweg. In 1941 werd Schiebroek door Rotterdam geannexeerd. Met uitzondering van de Schiebroekselaan en -straat liggen de bovengenoemde straten enz. in en bij de voormalige buurt. Het Schiebroeksepark is het recreatiegebied, dat ten noordoosten van de ‘tuinstad’ ligt. De Schiebroekse Ringvaart is het water dat ten tijde van de inpoldering van het moerasgebied in de 18de eeuw is gegraven. Van deze vaart bestaat alleen het gedeelte langs Ringdijk en Erasmussingel nog. Voor 1983 heette deze alleen Ringvaart.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De in formatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Het buurtje Buitenzorg te Schiebroek, 1925

Het buurtje Buitenzorg te Schiebroek, 1925 (geschat).

Dit buurtje in Schiebroek zal zijn naam te danken hebben aan de landelijke omgeving, waarin het is gebouwd. Men kan het buurtje bereiken via de Buitenzorgbrug over de Ringvaart.

Schiebroek was oorspronkelijk een ambachtsheerlijkheid die reeds in het begin van de 14de eeuw bestond. Ze kwam in die tijd voor onder de naam Broek (moerasland). Later sprak men over Schiebroek vanwege haar ligging in Schieland. De heerlijkheid bestond uit een tussen 1772 en 1779 drooggemaakte polder en een woonbuurtje bij de Kleiweg. In 1941 werd Schiebroek door Rotterdam geannexeerd. Met uitzondering van de Schiebroekselaan en -straat liggen de bovengenoemde straten enz. in en bij de voormalige buurt. Het Schiebroeksepark is het recreatiegebied, dat ten noordoosten van de ‘tuinstad’ ligt. De Schiebroekse Ringvaart is het water dat ten tijde van de inpoldering van het moerasgebied in de 18de eeuw is gegraven. Van deze vaart bestaat alleen het gedeelte langs Ringdijk en Erasmussingel nog. Voor 1983 heette deze alleen Ringvaart.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen