Radio Hertogjansplace
Rotterdam van toenSchiebroek

Het Rodondendronplein op de hoek met de Peppelweg,1957

Het Rododendronplein is vernoemd naar een plant, behorend tot de Heidekruidfamilie. De Peppelweg heet naar een boom, meestal populier genaamd en behorend tot de wilgenfamilie.

In de middeleeuwen vormde de Kleiweg al een verbinding over land tussen de rivieren Rotte en Schie. Aan deze wat hoger op een zandrug gelegen weg vestigden zich de eerste bewoners. Het omliggende gebied werd rond het jaar 1300 in cultuur gebracht. Het gebied Schiebroek werd in 1590 een ambacht (rechtsgebied) dat tot het Baljuwschap Schieland behoorde. Het was veenland dat door inklinking in de loop van de eeuwen steeds lager kwam te liggen en daardoor steeds natter werd.

In de 17e en 18e eeuw werd er door afgraven en wegbaggeren van het veen op grote schaal turf gewonnen. Dit had als gevolg dat het steeds meer een plassengebied werd. Vanaf 1773 maakte men van Schiebroek een polder door het aanleggen van kades, vaarten en sloten. In 1795 woonden er 211 mensen, er was geen kerk, en geen herberg. Vanaf die tijd werd het overtollige water door een molengang van drie molens weggemalen naar de Bergse Plassen. Deze molengang bevond zich aan de Molenlei, nu Wilgenlei geheten. In 1914 zijn de molens gesloopt en vervangen door een elektrisch gemaal aan de Ringdijk dat in 1987 geheel werd herbouwd.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *