Radio Hertogjansplace
CentrumRotterdam van toen

Een krans en een kruis op de plek van de voormalige marinierskazerne aan het Oostplein herdenken de mensen die hun leven lieten voor de bevrijding van Nederland, mei 1945

De capitulatie van Duitsland vindt uiteindelijk plaats op de avond van 4 mei 1945. Om 20.30 uur wordt het bericht over de Duitse overgave al in een Vlaamse uitzending van de European Service van de BBC bekend gemaakt.
Hoewel het bezit van radio’s door de bezetter officieel verboden is, bereikt het grote nieuws ook al snel Rotterdam. In alle delen van de stad heerst grote opwinding. Mensen dansen op straat en er worden diverse vreugdevuren ontstoken.
De geallieerden zijn van plan om op 7 mei naar het westen op te rukken, maar moeten dat plan een dag uitstellen. Wel brengt prins Bernhard die dag per jeep een bliksembezoek aan enkele steden, waaronder Rotterdam. Op 8 mei doet de bevrijder eindelijk zijn intocht in Rotterdam. De Duitse capitulatie is dan echt een feit en de aftocht van de Duitse troepen begint onmiddellijk. Het binnentrekken van de Canadezen leidt tot uitzinnige vreugde.
Nadat het bevrijdingsfeest enigszins is uitgewoed, komt al snel de dag waarop vijf jaar eerder de oorlog is begonnen. Op de plek waar de marinierskazerne heeft gestaan, vindt op 10 mei 1945 om tien uur ’s ochtends een herdenkingsplechtigheid plaats voor alle oorlogsslachtoffers, zowel burgers als militairen. Rond een eenvoudig houten kruis met het opschrift ‘Voor hen die vielen’, brengen veel mensen een bloemenhulde. De plechtigheid is een particulier initiatief. Op de Algemene Begraafplaats Crooswijk vindt ’s middags een grote herdenking plaats van de gevallenen, onder wie de gesneuvelde Rotterdamse politiemannen.
Burgemeester Oud maakt op 14 mei, de dag van het bombardement, nog een rondgang langs de plaatsen waar in de maanden daarvoor burgers zijn gefusilleerd en legt op begraafplaats Crooswijk een krans op het graf van een knokploegcommandant.
De fotograaf is Bob van Rhijn en de foto’s komen uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van brandgrens.nl. Zie https://www.brandgrens.nl/bevrijding
Met medewerking van Rotterdam van toen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *