Radio Hertogjansplace
KralingenRotterdam van toen

De opening van de wielerbaan aan de Kralingseweg, juli 1923

Uit Het Vaderland van 17 maart 1923:

Eindelijk zal dan ook Rotterdam weer een wielerbaan krijgen, nadat ze het er ongeveer 15 jaar lang zonder gedaan heeft. En wie weet vandaag op den dag nog, dat er destijds een miniatuurbaantje op Essenburg stond, waarop het rijden inderdaad levensgevaarlijk was? Maar nu krijgt Rotterdam een moderne wielerbaan; de bekende vereeniging de pedaalridders heeft er den eersten stoot toe gegeven. De ardhitecten J. de Ruyter en A. de Graaf hebben reeds lang met het plan rondgeloopen om een wielerbaan in Rotterdam te bouwen, doch zij waren er tot dusver nimmer in geslaagd hun plannen een meer vasteren vorm te geven. Nu dezer dagen de N. V. het Rotterdamsch Sportpark is gesticht, wordt hun de gelegenheid gegeven hun plannen te verwezenlijken. Zij hebben verschillende buitenlandse banen bezocht, goed gelet op de fouten, welke de meeste aankleven, zoodat men mag veronderstellen, dat zij een baan zullen bouwen, die aan de hoogste eischen beantwoordt.

Gistermiddag heeft de heer de Graaf aan de band van verschillende tekenlngen ons het een en ander over de toekomstige baan verteld. De gebroeders van der Wiel hopen het klaar te spelen de baan in drie maanden tijd te bouwen, zoodat 1 juli de openingswedstrijden zouden kunnen plaatsvinden. De baan, die geheel uit hout wordt opgetrokken, zal komen te liggen op een stuk grond aan de Kralingsche Weg In de onmiddellijke nabijheid van de Ceintuurbaan.

De baan zelf krijgt een lengte van 250 Meter, terwijl de breedte in de rechte einden 6, bij den finish en in de bochten 7 Meter zal bedragen. Daar de houten latten in de lengte gelegd worden, zal men een baan krijgen die buitengewoon snel is.

Er komt een tribune, waaronder de boxen voor de rennen- zullen worden Ingericht, die een lengte heeft van 45 Meter en aan 500 bezoekers plaats zal kunnen bieden.

De foto is van Spaarnestad (Foto in; Het Leven 1923 nr. 32 pagina 1023. Foto; Strauss.) en bevindt zich in het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit Het Vaderland van 17 maart 1923

Met medewerking van Rotterdam van toen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *