Radio Hertogjansplace
HillegersbergRotterdam van toen

De Hilleniussingel met rechts de Emmaschool voor Christelijk Lager Onderwijs, 1978

De Hilleniussingel is vernoemd naar Cornelis van Hil (Hillenius), 1568-1632, predikant te Hillegersberg 1591-1596.

Cornelis bekeerde zich al heel jong tot het hervormde geloof. Hij was een van de 190 ondertekenaars van de overeenkomst die de hervormden in Ieper op 20 september 1566 sloten met het stadsbestuur, met betrekking tot het houden van godsdienstoefeningen. Zoals vele andere inwoners van zijn geboortestad, week hij uit, waarschijnlijk in 1567, samen met zijn ouders, alvast met zijn moeder, naar Engeland. Daar ontving hij op 4 februari 1568 het rechterlijk bevel om in Brussel voor de inquisitie te verschijnen, waar hij geen gevolg aan gaf.

Op 1 november 1575 werd hij predikant in de vluchtelingenkerk van Great Yarmouth en verhuisde in dezelfde hoedanigheid in 1576 naar Haamstede. In 1577 verhuisde hij opnieuw, ditmaal naar de Zuidelijke Nederlanden, waar hij zich als predikant vestigde in Oudenaarde. Op 29 juli 1578 nam hij deel aan de klassikale vergadering in Gent en wat later werd hij predikant in deze stad. Hij bleef deze functie uitoefenen totdat de stad op 17 september 1584 door hertog van Parma werd ingenomen. Dit betekende het einde van de calvinistische republiek en op 25 en 26 september verlieten de gereformeerde predikanten gezamenlijk de stad.

Cornelis kon onmiddellijk in dienst treden in Rotterdam en werd door de burgerlijke overheid van een wedde voorzien. In 1588 nam hij deel aan de Zuid-Hollandsche synode in Schiedam en in september 1598 woonde hij de synode in Dordrecht bij.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *