Radio Hertogjansplace
CrooswijkRotterdam van toen

Zomeravondvoetbal op het Schuttersveld, 9 september 1961

Uit het Vrije Volk van 11 september 1961:

(Van onze waterpolomedewerker) Het sluitstuk van de Schuttersveldzomeravondyoetbalserie werd afgelopen zaterdag in de vorm van een propaganda-feestavond ten bate van het spastische kind gehouden in het industriegebouw waar de comitéleden A. L. Pijpers, J. de Lange en secretaris-redactie J Petit ‘t volgende bedrag aan ‘t BSOK overhandigden in totaal netto ƒ989 waar op de voorzitter van Het Spastische Kind, de heer v.v. Velde, bedankte voor het spontane werk, dat voor dit doel in Crooswijk gedaan werd. Hij stelde voor dit geld te gebruiken bij de aanbouw van de nieuwe fröbelschool in Vlaardingen. De secretaris van de avondserie J. Petit had echter dit geld liever bestemd gezien op een directere wijze, aan spastische kinderen in Crooswijk of daarbuiten rechtstreeks ten goede komend in de vorm van een invalidenwagen. Het bedrag was z.i. niet zo groot, dat dit in de begroting van zo’n project levend bleef, waarop de bond zijn toestemming gaf om in Crooswijk twee kinderen een complete invalidenwagen te schenken.
Voor het Rode Kruis werd een bedrag van f 152,18 beschikbaar gesteld.

De fotograaf is Ary Groeneveld en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt via delpher.nl uit het Vrije Volk van 11 september 1961

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *