Radio Hertogjansplace
CentrumRotterdam van toen

Avondopname van de Hoogstraat bij de Vlasmarkt, 1964

Avondopname van de Hoogstraat bij de Vlasmarkt, 1964. In het midden de toren van de Sint Dominicuskerk aan het Hang.

De Hoogstraat is een van de oudste straten van Rotterdam. Het is een tamelijk smalle winkelstraat. Er is ook een klein hoogteverschil met de omgeving, maar nauwelijks opvallend.

De Hoogstraat liep van oudsher in een rechte lijn, vanaf de Oostpoort de hele stad door, over de dam in de Rotte waar de stad naar is vernoemd. Het traject is deel van de oude zeewering, Schielands Hoge Zeedijk, die van Vlaardingen tot aan Gouda loopt.

Na het bombardement van 1940 is het gedeelte van de Hoogstraat tussen Binnenrotte en Oostplein verlegd, zodat er nu een knik in de Hoogstraat zit. In het westen komt de straat nu uit op het Beursplein dat in 1995 werd verrijkt met de Beurstraverse (de ‘Koopgoot’). In de loop der tijd na de Tweede Wereldoorlog is de helft van de Hoogstraat van de Binnenrotte tot de Coolsingel ingericht als voetgangersgebied.

De Vlasmarkt ontleent haar naam aan de markt voor vlas en garen, die daar vroeger werd gehouden. Volgens verschillende kroniekschrijvers werd deze markt in 1608 voor het eerst gehouden op het overwulfde gedeelte van het Spui. In de transportregisters komt de naam Vlasmarkt voor het eerst voor op 3 juni 1615, toen een huis op de Hoogstraat ten westen van het Spui ‘daer nu de Vlasmarct gehouden wert’ verkocht werd. Door de aankoop van belendende panden in 1664 werd de Vlas- en Garenmarkt aanzienlijk vergroot en van drie overdekte galerijen voorzien. In 1858 werd de overdekking afgebroken. Het oude pleintje van die naam verdween bij het bombardement in mei 1940. De huidige Vlasmarkt ligt iets ten westen van het vroegere pleintje. Het plein is thans veel groter en omvat ook het terrein van het vroegere Spui.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia en uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *