Radio Hertogjansplace
CentrumRotterdam van toen

Voetgangers lopen vanaf het Hang richting de Wezenbrug, 1956

Voetgangers lopen vanaf het Hang richting de Wezenbrug, 29 september 1956. Links de Steigersgracht. Op de achtergrond van links naar rechts winkels van Dijckhoff (‘Kijk toch bij Dijckhoff’), Galeries Modernes en Vrolijk. In het midden de toren van de Laurenskerk die wordt gerestaureerd.

In 1566 gaf de stad de erven aan het Hang uit. Waarschijnlijk had men hier in het verleden een zogenaamde bokkinghang (een drogerij van haring). In het begin wordt dikwijls gesproken van Westnieuwland. Ook vinden wij vermeld ‘in den Hang op den Vischdijk’. De meestal aangenomen verklaring , dat de vissers hun netten hier te drogen hingen, kan als onjuist worden bestempeld, omdat reeds in 1476 alleen vergund was de netten op te hangen aan het Oosterse hoofd en het Westerse hoofd en aan de Vest tussen de Delftsche Poort en de Schiedamsche Poort.

De Wezenbrug is vernoemd naar de gebruikers van het oudst bekende weeshuis, gevestigd in het oude Sint Anthonisgasthuis, dat in deze buurt ten zuiden van de Hoogstraat stond. Het gasthuis wordt in 1437 genoemd. Het blijkt gesticht te zijn door de broeders van het Sint Antonisgilde ‘ter armen behoeff’. In 1561 hebben de wezen daarin een onderkomen gevonden. Het weeshuis werd in 1578 verplaatst naar de Westewagenstraat. In 1580/81 verkocht de stad de grond, waarop het oude weeshuis had gestaan. De aldaar gelegen Sint Anthonisgasthuissteeg werd verbreed en ontving de naam Weezenstraat. Begin 1581 kwam de straat al voor als Weezensteeg. Ten zuiden van de Weezenstraat lag over de Steigersgracht de Weezenbrug. De huidige Wezenbrug ligt ongeveer op dezelfde plaats. De Weezenstraat is na het bombardement in mei 1940 verdwenen.

De fotograaf is Cock Tholens en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *