Radio Hertogjansplace
NoordereilandRotterdam van toen

Voetballen op het Noordereiland met links de Willemsspoorbrug, 1972

Voetballen op het Noordereiland met links de Willemsspoorbrug en op de achtergrond de Sint Laurenskerk en het Witte Huis, 6 april 1972.

Met het doorgraven van de kop van Feijenoord in 1871 ontstonden het Noordereiland en de Noorderhaven, de latere Koningshaven. Bij overeenkomst in 1873 tussen de gemeente Rotterdam en de Rotterdamsche Handelsvereeniging werden aan laatstgenoemde alle gronden, gelegen tussen Maas en Noorderhaven (Koningshaven), in eigendom afgestaan en de terreinen tussen Spoorweghaven en Spoorwegdam in erfpacht gegeven. De stad zou daarvoor onder meer bruggen over de Maas bouwen, de Noorder- en Spoorweghaven graven en de vereiste stratenaanleg op het Noordereiland tot stand brengen.

Bij raadsbesluit van 4 maart 1880 werd het stratenplan voor het Noordereiland vastgesteld. B&W dienden op 15 september van dat jaar een voorstel in met namen voor de ontworpen straten, waarin de herinnering bewaard zou blijven aan het bezoek van de koninklijke familie aan dit nieuwe stadsgedeelte op 21 mei 1874. Van de overeenkomst met de Rotterdamsche Handelsvereeniging in 1873 was de westelijke punt uitgesloten. Deze was in erfpacht uitgegeven aan de Rotterdamsche Sleephellingsocieteit. Nadat dit contract in 1895 was afgelopen werd de kade doorgetrokken en de grond als bouwgrond verkocht.

Al sinds 1855 werd een spoorverbinding tussen Moerdijk en Rotterdam onderzocht. Na lang onderhandelen en vele tracéstudies werd op 28 april 1877 het spoorwegviaduct tussen station Rotterdam Delftsche Poort en de Nieuwe Maas en de Willemsspoorbrug geopend. De brug telde 5 overspanningen op 9 meter boven Rotterdams Peil.

Na 100 jaar waren het spoorviaduct en de Willemsspoorbrug technisch aan vervanging toe. Bovendien bepaalden de openingstijden van de in het verlengde van de Willemsspoorbrug gelegen hefbrug de gehele dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen en vormden bovendien een capaciteitsknelpunt. De bruggen zijn daarom vervangen door de viersporige Willemsspoortunnel, die op 15 september 1993 werd geopend.

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met madewerking van Rotterdam van toen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *