Radio Hertogjansplace
Rotterdam van toenRotterdam west

Gezicht op het sportterrein met de Chr. H.B.S. en Het Marnix Gymnasium op het Henegouwerplein, 1951

Gezicht op het sportterrein met de Chr. H.B.S. en Het Marnix Gymnasium op het Henegouwerplein. Op de achtergrond de huizen aan de Henegouwerlaan en het bovenste gedeelte van het Groothandelsgebouw in aanbouw, 1951.

Omstreeks 1880 had Rotterdam ongeveer 150.000 inwoners. Er bestond nog geen voortgezet onderwijs. Wel bestond sinds de veertiende eeuw de Latijnse school. Deze openbare school bereidde voor op universitair onderwijs en werd bezocht door een zeer klein aantal leerlingen uit de hoogste kringen.

In 1898 maakten de oprichters van de vereniging die de voorloper van het huidige CVO is, propaganda voor een christelijke middelbare school. Aan overtuiging ontbrak het hen niet, aan doorzettingsvermogen evenmin. Drie jaar later ging een klasje van tien jongens in de binnenstad van Rotterdam van start: de eerste christelijke HBS in Nederland was een feit! Onderdak werd gevonden in het catechisatielokaal van de gereformeerde kerk aan de Hovenierstraat, een zijstraat van de Jonker Fransstraat.

In 1903 stelde de ledenvergadering voor een gymnasium op te richten. Als naam voor de nieuwe school koos men Marnix. Tegenover het humanistische Erasmianum was er nu ook een gereformeerd gymnasium. De school werd gehuisvest in het pand Jonker Fransstraat 71, naast het bovenhuis waarin de HBS intussen haar intrek had genomen. Beide scholen zaten nu gezamenlijk boven een sterk geurende onderbouw: onder de HBS bevond zich namelijk de slagerswinkel Joh. Dirkzwager en onder het gymnasium was een vishandel gevestigd.

In 1905 werd voor de leraren een instructie opgesteld welke onder meer de volgende formulering bevatte (artikel3): ‘’De leeraar heeft zich te beijveren om steeds op de eischen van opvoeding en onderwijs te letten, in overeenstemming met de beginselen der Vereeniging (…)

In 1927 werd het door architect Anema ontworpen schoolgebouw aan het Henegouwerplein geopend. Hierin werden zowel de HBS als het Marnix Gymnasium ondergebracht.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt uit het Stadsarchief Rotterdam en van http://www.cvo.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=837

Met medewerking van Rotterdam van toen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *