Nieuwe chatbox

Ik heb een nieuw chatbox toegevoegd speciaal voor wereldstadrotterdam.nl

De chatbox heet #rotjeknor     ook voor de fb page rotjeknor en omgeving

Je kan er leuk chatten eventueel met camera mocht je die hebben.

Je hebt geen wachtwoord nodig gewoon een naam/nick invullen en gezellig chatten maar.

En het geheel is gewoon gratis voor niets dus 🙂 ik zie jullie graag ik ben bekend onder de naam Aragorn of als ik via webchat zit jantje.

Als ik de gegevens heb voeg ik de radio ook toe dus chatten en de radio luisteren, veel plezier in deze chatbox.

Vriendelijke groet jan.

Welkom op Hertogjans Place

cropped-cropped-cropped-vlag_rotterdam_met_leeuw.jpg

De site met muziek en webchat.
En natuurlijk het blog Rotterdam Oud & Nieuw.
Mocht je verhalen hebben mail me mijn email is janelburg@hotmail.nl .
Graag bestaande verhalen met foto’s.
Ik ben Dj bij een online radio station dus er zullen soms advertenties van het radio station staan, de  radio, webchat kan je vinden boven aan de site.
De meeste artikelen zijn met medewerking van Rotterdam van toen

Veel lees en eventueel luister en chat plezier.

Vriendelijke groet Jan

 

Prins Hendrikkade 1927

pr-hendrikkade-1927

Prins Hendrikkade, vanaf de spoorbrug in de richting van het Antwerpse Hoofd, 1927. Aan de overzijde van de Feijenoordstraat bevindt zich op de hoek Café-Billard Erres.

De Prins Hendrikkade is vernoemd naar Prins Hendrik Willem Frederik, 1820-1879, zoon van Koning Willem II en Koningin Anna Paulowna, en broer van Koning Willem III, bijgenaamd de Zeevaarder.

Rederij H. Braakman & Co onderhield vanaf de punt van het Noordereiland met de zogeheten telegraafboten een dagelijkse dienst voor passagiers en goederen op Antwerpen. Het Antwerpse Hoofd stond in de volksmond ook wel bekend als de Punt van Braakman.

De Feijenoordstraat is een straat op het Noordereiland. Het oude eiland Feijenoord, dat gevormd werd door de Nieuwe Maas en het Zwanegat, komt reeds in 1441 voor. In 1591 werd het voor tweederde en in 1658 voor het resterende deel door de stad Rotterdam gekocht. Het eiland behoorde tot het grondgebied van IJsselmonde. In 1869 werd Feijenoord met Rotterdam verenigd. De aanleg van de spoorweg over dit terrein en het graven van een groot aantal havens hebben dit stadsgedeelte tot grote ontwikkeling gebracht. Door het graven van de Noorderhaven in de kop van Feijenoord in 1874 ontstond het Noordereiland. In de oudste bronnen is de naam Fijenoord; later wordt het eiland gewoonlijk aangeduid als ‘de Noord’ (vermoedelijk een verbastering van ‘Oord’). Feije komt meermalen voor als meisjesnaam. Een verband tussen een zekere Feije en Feijenoord is echter niet gevonden. Ook gedacht kan worden aan de Friese jongensnaam Feije. Dirck van der Does, in 1466 baljuw van Zuid- Holland, had een broer Feije, die mogelijk met Feijenoord in verband kan worden gebracht. De benaming ‘oord’ komt in deze streken veelvuldig voor en heeft de betekenis van buitendijks land, uiterdijk, gors, schor of slik. Van 1902 tot 1958 was er ook een Korte Feijenoorddijk. Deze vormt thans een onderdeel van de Oranjeboomstraat en de Persoonshaven.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Dordtselaan 1938

dordstelaan-1938

Woonblok op de oostelijke hoek van de Dordtselaan, 1938. Links het eind van de Putsebocht met een gedeelte van een transformatorhuisje.

De Dordtselaan loopt in de richting van de stad Dordrecht. De Dordtsestraatweg is de oude Charloisse Zeedijk, de noordoostelijke grens van de voormalige polder Charlois. Ze stond vroeger bekend onder de naam Oudeweg. De weg is onder keizer Napoleon bestraat. Vanwege deze betere bestrating heette hij ook wel Koninklijke Straatweg. In 1960 ontving het gedeelte van de Dordtsestraatweg, dat door de wijk Lombardijen loopt, de namen Spinozaweg en Pascalweg. De loop van dit gedeelte van de weg werd enigszins gewijzigd.

Deze straatnaam is ontleend aan het land van Putten Overmaze. Charlois was oorspronkelijk een deel van het land ‘Putten over die Maze’. Putten behoorde van 1361 tot 1456 aan de heren van Gaesbeek en is daarna aan de hertog van Bourgondiè gekomen. Een gedeelte van de Putsebocht heette voor 1902 Tolbocht.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Maashaven 1925

maashaven1925

Schepen en graanelevators voor overslag van goederen in de Maashaven, 1925.

Met een graanzuiger wordt met graan en derivaten geladen en gelost. In de haven worden drijvende zuigers elevator genoemd. Bekend zijn vooral de drijvende graanelevatoren waarmee vooral in de 20e eeuw de lading vanuit de zeeschepen direct in de binnenvaartschepen werd overgeslagen. Na 1955 kwamen er steeds meer rijdende walelevatoren (pneumaten) in gebruik.

Een graanzuiger is een machine die graan, of andere losse lading met een laag soortelijk gewicht, zuigt uit de ruimen van een schip. Boven op de toren staat de recipiënt. Vacuümpompen zuigen de lucht uit de recipiënt waardoor er onderdruk ontstaat. Via de zuigbuizen die in het graanschip zijn gezakt, stroomt lucht naar binnen en het graan wordt hierin meegevoerd naar de recipiënt. Eenmaal in de recipiënt wordt stof en ander materiaal, zoals zand of steentjes, verwijderd en blijft het graan achter. Via een luchtsluis zakt het graan naar de bovenbunker. Door een klep open te schuiven valt het graan in een weegschaal. Als de schaal vol is wordt de klep gesloten en de toevoer van graan stopt. De weger noteert de afgemeten hoeveelheid en laat de weegschaal leeglopen door een klep aan de onderzijde van de schaal te openen. Het graan valt nu via een afstortbuis naar een binnenschip of naar een graansilo op de wal.

Rijdende walelevatoren staan op een pier en storten hun product op lange lopende banden, die het naar verticale lopende banden brachten en dan via redlers of naar een silo, of gelijk weer naar een wachtend binnenschip aan een kleine andere pier.

Graanzuigers worden anno 2010 bij de overslag in havens nauwelijks meer gebruikt. Kranen met een grote capaciteit, tot 50 ton per hijs, hebben de rol van de zuigers overgenomen.

Op 14 juni 1895 werd in beginsel besloten de Maashaven, die naar de rivier de Maas is genoemd, te graven. In 1905 was ze voltooid. Een groot gedeelte van de polder Katendrecht alsmede vele huizen en buurten van het voormalige dorp Katendrecht moesten voor de havenaanleg verdwijnen.

De prentbriefkaart is gemaakt door KLM Aerocarto en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia en uit het Stadsarchief Rotterdam.

Schiedamseweg 1923

schiedamseweg-1923

Schiedamseweg met het klooster Regina Pacis in aanbouw aan het Willem Beukelszplein, 1923-1927. Rechts het politiebureau.

De Schiedamseweg is de naam van de weg, die van Delfshaven naar Schiedam loopt. Bij besluit B&W 19 mei 1933 werd deze naam eveneens gegeven aan het gedeelte van de Mathenesserdijk tussen Marconiplein en de grens van Schiedam.

Het Willem Beukelszplein is vernoemd naar Willem Beukelsz. van Biervliet. Hij was een visser, die omstreeks 1397 het haringkaken uitvond. Het plein heeft bestaan van 1920 tot 1952.

Uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 28 april 1930:
Het nieuwe klooster ‘Regina Pacis’, van de broeders van de Onbevlekte Ontvangenis, die met het onderwijs voor de jongens zijn belast, op het Willem Beukelszoonplein in Spangen. Het is gebouwd naar teekening van architect Jos Margry en vorige week door den deken van Rotterdam, kanunnik J.W. van Heeswijk, plechtig ingezegend.

De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van delpher.nl

Speelmanstraat 1923

speelmanstraat-1923

De Speelmanstraat op 13 oktober 1923.

Cornelis Janszoon Speelman (Rotterdam, 3 maart 1628 – Batavia, 11 januari 1684) was van 1681 tot 1684 gouverneur-generaal van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

De tijd van Speelman als gouverneur-generaal kenmerkt zich vooral door het onderwerpen van de sultanaten van Ternate, Makassar en Bantam. Hij was een expert in boekhouden en kenner van de inheemse wereld. Volgens Wolter Robert van Hoevell behoort hij tot de kundigste ambtenaren die in de Oost hebben gefunctioneerd.

Cornelis Speelman werd geboren op 3 maart 1628 als zoon van een Rotterdamse koopman en was een telg uit de familie Speelman. Al op zijn 16de vertrok hij aan boord van de Hillegersberg als assistent in dienst van de VOC naar Java. Hij kwam in mei 1645 in Batavia aan. In 1648 werd hij boekhouder, in 1649 onderkoopman. In 1651 werd hij secretaris van de Raad van Indië. Hij reisde datzelfde jaar met de gezant Joan Cunaeus naar Perzië en schreef het reisverslag. Hij bezocht de ruïne van Darius in Persepolis en maakte een feestelijk ontvangst door de sjah Abbas II mee. Nog voor het einde van reis werd hij in 1652 tot koopman bevorderd. Terug in Batavia werkte hij op het kantoor van boekhouder-generaal die hij lange tijd waarnam en uiteindelijk in 1657 opvolgde. Ondertussen was hij in 1653 getrouwd met de vijftienjarige Petronella Maria Wonderaer, dochter van de ontvanger-generaal/havenmeester Sebald Wonderaer. In 1659 werd hij “kapitein over de compagnie pennisten” in Batavia. In 1661 werd hij schepen van Batavia.

Op 12 juni 1663 werd Cornelis Speelman door Joan Maetsuycker aangesteld als gouverneur en directeur van Coromandel. Hij werd in september 1665 geschorst door de Heren XVII op beschuldiging van particuliere handel. Hij had een diamant gekocht voor zijn vrouw die doorverkocht werd omdat ze hem niet mooi vond. Ondanks zijn krachtig protest werd hij door het gerecht in Batavia om een voorbeeld te stellen veroordeeld tot een schorsing van vijftien maanden en een boete van 3.000 gulden. Hij werd in 1666 benoemd als admiraal en superintendent van een expeditie naar Makassar. Op 18 november 1667 sloot hij het Verdrag van Bongaja. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot commissaris over Ambon, Banda-eilanden en Ternate en extra-ordinaris raad van Indië. In 1669 ging hij opnieuw als admiraal naar Makassar en onderwierp het rijk volledig. In 1670 werd hij daarvoor met een gouden keten met medaille beloond.

Op 23 maart 1671 werd hij ordinaris raad van Indië. Het jaar daarop is hij admiraal van een vloot tegen de Fransen. In december 1676 ging hij als leider van een expeditie naar Midden-Java omdat Amangkoerat II van Mataram de soesoehoenan van Mataram in het nauw kwam; en Speelman moest de alliantie met Mataram redden. Op Java’s oostkust trok hij ten strijde tegen Trunojoyo en veroverde Soerabaja. Het zou enige tijd duren voordat de rust er zich herstelde. Eind 1677 werd hij naar Batavia teruggeroepen en op 18 januari 1678 benoemd tot eerste raad en directeur-generaal van Indië. Eveneens in 1678 werd hij aangesteld tot president van het college van schepenen in Batavia. Op 29 oktober 1680 volgde zijn benoeming tot gouverneur-generaal; in die functie volgde hij op 25 november 1681 Rijcklof van Goens op.

Tijdens het bestuur van Cornelis Speelman als gouverneur-generaal werd de sultan van Ternate onderworpen. Vervolgens stond de sultan de landen die tot zijn rijk behoorden aan de VOC in eigendom af.

In 1680 verklaarde het Sultanaat Bantam de VOC de oorlog. In 1683 gaf het zich over. De Engelsen verdwenen in 1684 uit Bantam (stad) en verhuisden naar het voor hen veel ongunstiger gelegen Benkoelen.

Cornelis Speelman overleed in het kasteel te Batavia. De begrafenis vond plaats met grote luister en kosten noch moeite werden gespaard. Hij is in de Kruiskerk begraven waarbij 229 kanonschoten werden gelost. Joannes Camphuys volgde hem als gouverneur-generaal op.

De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Achterhaven 1928

achterhaven-1928

Achterhaven met op de voorgrond de Buisbrug, gezien vanaf de Buizenwaal, 1928.

De Achterhaven ligt achter, of ten oosten van, de Voorhaven in Delfshaven. De Achterhaven is gegraven volgens een concessie van 3 juli 1451, waarbij de stad Delft van hertog Philips van Bourgondi toestemming verkreeg tot het graven van een ‘nieuwe haven’. Tot de vereniging van Delfshaven met Rotterdam in 1886 werd deze zowel Achterhaven als Nieuwehaven genoemd. De straten langs de haven heetten toen Achterstraat en Achterwater. Omdat in Rotterdam eveneens een Nieuwehaven bestond, besloot men de haven en de erlangs lopende straten de naam Achterhaven te geven. In 1962 werd een gedeelte van de bebouwing van de Havenstraat en het Piet Heynsplein afgebroken ten behoeve van een doorvaartverbinding van de Achterhaven met de Coolhaven.

De Buizenwaal was voorheen in gebruik als ligplaats voor haringbuizen. Op 17 april 1602 werd door heemraden van Schieland aan de regering van Delft verlof gegeven om een nieuwe dijk te leggen van de kromte van de Hoge Zeedijk (de tegenwoordige Havenstraat) tot het Oosterhoofd te Delfshaven. Het daardoor ingesloten water werd Buizenwaal genoemd naar de haringbuizen, waarvoor het was bestemd.

De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Oudehaven 1984

oiudehaven-1984

De Oudehaven met verderop Station Blaak, 25 december 1984.

In het charter van 25 juli 1328 is sprake van het maken van een haven te Rotterdam en in 1351 vindt men hier reeds een steiger. Deze haven was toen het water, van de Blaak tot het Moriaansplein (de vroegere Kolk), waar zich de Dordtsche Steiger bevond. De uitbreiding van de stad naar het zuiden had ook tengevolge, dat de haven in zuidelijke richting werd verlengd. De kade tussen de Mosseltrap en de Geldersekade ontving in 1884 de naam Oudehavenkade. De huidige Oudehavenkade ligt op dezelfde plaats als haar voorganger.

Het eerste station op deze plaats heette oorspronkelijk Rotterdam Beurs, genoemd naar het nabijgelegen beursgebouw De Beurs. Het station werd in 1877 geopend en was onderdeel van het Luchtspoor. Vanwege de verhoogde ligging van het spoor kreeg het stationsgebouw een verdieping meer dan toentertijd gebruikelijk, zodat de eerste verdieping op gelijke hoogte lag met het perron. Het station kreeg als eerste Nederlandse station een overkapping van smeedijzer in plaats van gietijzer.

Het stationsgebouw werd in 1940 verwoest bij het bombardement op Rotterdam, het viaduct met de overkapping bleef wel behouden. Omdat ook het beursgebouw De Beurs was verwoest en de handelaren in 1941 het nieuwgebouwde Beurs aan de Coolsingel betrokken, kreeg het station in 1945 de naam Rotterdam Blaak. In 1952 werd besloten een nieuw ontvangstgebouw te plaatsen. Dit station van architect Sybold van Ravesteyn werd geopend in 1953 maar deed niet lang dienst, in 1972 werd het gesloopt voor de aanleg van de metrolijn. De overkapping bleef wel bestaan en werd uiteindelijk in 1993 gesloopt.

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Ton Menkenhal Weena 1978

tom-menken-hal-weena-1978

Schaatsen In de Ton Menken-ijshal op het Weena, 21 oktober 1978.

De Ton Menken-ijshallen zijn een viertal ijshallen die midden jaren zeventig in Nederland verrezen, in Leiden, Dordrecht, Rotterdam en Enschede. De eerste werd in 1976 in Leiden gebouwd, waar de eerste paal op zaterdag 15 mei geslagen werd door Piet Kleine. Hierna volgden de ijshallen in Dordrecht, Rotterdam en Enschede. Initiatiefnemer en naamgever was de Leidse ondernemer Ton Menken, die afkomstig was uit de ondernemersfamilie Menken en ook enige tijd directielid was geweest van het gelijknamige zuivelbedrijf, ooit het grootste particuliere zuivelbedrijf van Nederland.

De Menkenbanen bestonden uit een middengedeelte van 30 x 60 meter waarop vrij kon worden geschaatst en dat ook voor ijshockey geschikt was, en een buitenring van 220 meter voor de schaatsers op noren.

Voor Leeuwarden werd aan eenzelfde concept gedacht. De IJshal Leeuwarden is in opzet vrijwel identiek aan de hal in Enschede, maar de exploitatie kwam onder beheer van een stichting en niet van Menken zelf.

Met het verdwijnen van de Drechtstedenhal in Dordrecht (gesloopt en vervangen door Sportboulevard Dordrecht) is de Schaatshal Leiden de enige nog in bedrijf zijnde Menkenhal. De IJshal Leeuwarden is op 22 maart 2015 dicht gegaan. In de nabijheid is de Elfstedenhal gebouwd.

De Rotterdamse ijshal werd in 1996 gesloten. Hier vind je nu een parkeergarage.

De fotograaf is Lex de Herder en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia.

Met medewerking van Rotterdam van toen

Graaf Florisstraat 1936

graaf-florisstraat-1936

Gezicht op de Rotterdamse Huishoudschool aan de Graaf Florisstraat nummer 45, 1936.

Het Algemeen Handelsblad van 20 november 1924:
De Rotterdamsche Huishoudschool is onder de bekwame leiding van mevr. Simons-Oppenheimer te klein geworden, zoodat men besloot een nieuwe school te bouwen aan de Graaf Florisstraat 45.

Tijdens de oorlog had het pand een belangrijke functie en blijkt de oorlog grote invloed te hebben gehad op de Graaf Florisstraat:
In Amsterdam waren er voor de oorlog Joodse buurten aan te wijzen, in Rotterdam was dat moeilijker. De Graaf Florisstraat en omgeving waren echter een uitzondering. Uit deze straat zijn veel inwoners weggevoerd naar de concentratiekampen. Nu is de Graaf Florisstraat een statige straat in een statige buurt van Rotterdam bij de Heemraadsingel. Verder staat op nummer 45 de voormalige huishoudschool. In de hongerwinter had dit gebouw een belangrijke functie, hier kregen kinderen een halve liter bijvoeding per week.

De Graaf Florisstraat is vernoemd naar Floris V, graaf van Holland, 1254-1296, aan wie voor een groot deel de aanleg van de Schielandse Hoge Zeedijk bij Rotterdam te danken is.

De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam, het Algemeen Handelsblad van 20 november 1924 en van joodserfgoedrotterdam.nl http://www.joodserfgoedrotterdam.nl/graaf-florisstraat/

Met medewerking van Rotterdam van toen

Noordblaak 1928

noordblaak-1928

De Blaak was de oude vest voor de uitleg van de stad in het laatst van de 16de eeuw. In de stadsrekeningen van 1480/81 en 1481/82 wordt deze vest ‘die Blake’ genoemd. Sinds 1577 werden erven aan de Zuidblaak door de stad verkocht als bouwgrond, sinds 1581 ook aan de Noordblaak. Tot 1613 werd de vest voor scheepstimmerwerven gebruikt. In 1867 is een gedeelte van de Blaak gedempt ten behoeve van de bouw van een nieuw postkantoor. Het resterende gedeelte is in 1940 gedempt met het puin van de huizen uit de verwoeste binnenstad. De namen Noord- en Zuidblaak voor de straten ter weerszijden van het water zijn toen vervallen.

Sindsdien geldt de naam Blaak voor de brede verkeersweg die door de demping is ontstaan. Later werd de Blaak in westelijke richting doorgetrokken. De nieuwe weg ontving de naam Westblaak. De Overblaak is de straat die over de Blaak heenloopt, en is een onderdeel van het zogeheten paalwoningencomplex. In de volksmond is hieraan de naam Blaakse Bos gegeven.

De Keizerstraat is vernoemd naar het vroegere huis De Keyzer aan de Blaak. In 1624 kwam, op verzoek van de bewoners van de Wijnstraat, een directe verbinding tot stand tussen de Blaak en de Westewagenstraat. In de jaren 1624 tot 1626 kocht de stad voor dat doel allerlei huizen en erven aan. In 1626 wordt gesproken van de ‘Starremanssteeg, nu genoemt de nieuw geraemde Keyzersstraat’. Deze steeg, lopende van de Zijl naar het Hang, die reeds in 1580 voorkomt en aan Frans Cornelisz. Starreman behoorde, werd verbreed; ze werd een onderdeel van de nieuwe straat. Van het huis De Starre aan de Grotemarkt is Starreman afgeleid. Het huis ‘de Keyzer’ aan de Blaak op de hoek van de straat, komt sinds 1633 in de bronnen voor, doch kan wel veel ouder zijn. In dit stadsgedeelte komt reeds in 1553 een Thonis ‘in de Keizer’ voor. Naar dit huis was ook de Keizersbrug vernoemd. Deze brug lag over de Blaak en vormde de verbinding van de Keizerstraat met de Posthoornsteeg. De huidige Keizerstraat ligt ongeveer op dezelfde plaats als de oorspronkelijke straat van die naam. Ze bestrijkt thans ook het terrein waarop vroeger de Weezenstraat, tussen Hoogstraat en Steiger, lag.

De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Met medewerking van Rotterdam van toen